1. Hotel, nhà nghỉ

Lifestyle hotel

Chất lượng phục vụ sang trọng và đẳng cấp là tiêu chí của Lifestyle Hotel.

Telefon: +420 226 804 541
Email: info@lifestylehotel.cz

3. Siêu thị

Můj Supermarket Libušská

Siêu thị của người Việt bán tất cả các mặt hàng, đồ ăn cho người Séc và người Việt.

Mobil: 602 025 695 – anh Hùng