Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Lifestyle hotel

Chất lượng phục vụ sang trọng và đẳng cấp là tiêu chí của Lifestyle Hotel.

Telefon: +420 226 804 541
Email: info@lifestylehotel.cz