1. Phiên dịch

Phan Hữu Lập

Chuyên bảo hiểm, tính thuế DPH, dịch thuật, luật sư – pháp luật.

Mobil: 724 265 555 – chú Lập
Email: adamfan@centrum.cz

2. Làm thuế & Tài chính

Vinatax

Chuyên kế toán, tài chính, làm thuế, hỗ trợ khách hàng về mảng thuế vụ và các vấn đề tài chính. Lập công ty, vay vốn, dịch vụ pháp lý.

Tel: 773 186 867 – chị Thanh,
777 895 525 – văn phòng
Email: info@vinatax.cz

Innofin

Văn phòng chuyên về tài chính, kế toán với làm thuế.

Mobil: 774 288 488 – anh Hiếu Lê
Email: info@innofin.co

3. Giấy tờ cư trú

4. Giấy phép xây dựng

VKL Stav

Công ty chuyên thiết kế, thi công, xin giấy phép kiến trúc xây dựng.

Mobil: 775 568 888 – anh Vĩnh,
776 848 864 – Tấn

VIGROUP

Công ty chuyên thiết kế, thi công công trình.

Mobil: 777 409 899, 774 745 688
Email: info@vigroup.cz

5. Hợp đồng điện thoại

Vinatel

Dịch vụ chuyên về thuê bao điện thoại.

Mobil: 792399999
Email: info@vinatel.cz

6. Luật sư, tòa án

Phan Hữu Lập

Chuyên bảo hiểm, tính thuế DPH, dịch thuật, luật sư – pháp luật.

Mobil: 724 265 555 – chú Lập
Email: adamfan@centrum.cz

7. Ngân hàng, bảo hiểm

Phong bảo hiểm

Chuyên làm các dịch vụ về xe ô tô, komplet tất cả những gì liên quan đến xe ô tô.

Mobil: 774 437 566 – anh Phong, 777 036 667 – anh Phong
Email: sapa12@seznam.cz

8. Thu đổi ngoại tệ, chuyển tiền

Hiếu Bùi Travel

Dịch vụ chuyên về vé may bay, thu đổi ngoại tệ và chuyển tiền toàn cầu.

Mobil: 773 488 889
Email: hieubuitravel@seznam.cz

Văn phòng Tùng Mai Nam Định

Chuyên chuyển đổi, mua bán ngoại tệ. Western Union – Exchange.

Mobil: 776 069 393 – cô Mai,
774 282 555 – chú Tùng