Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vinatax

Chuyên kế toán, tài chính, làm thuế, hỗ trợ khách hàng về mảng thuế vụ và các vấn đề tài chính. Lập công ty, vay vốn, dịch vụ pháp lý.

Tel: 773 186 867 – chị Thanh, 777 895 525 – văn phòng. Email: info@vinatax.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vifi

Dịch vụ chuyên về tài chính, bảo hiểm và chuyển tiền.

Mobil: 792 526 678 – văn phòng
Email: vifioffice@gmail.com

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Innofin

Văn phòng chuyên về tài chính, kế toán với làm thuế.

Mobil: 774 288 488 – anh Hiếu Lê
Email: info@innofin.co

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Phan Hữu Lập

Chuyên bảo hiểm, tính thuế DPH, dịch thuật, luật sư – pháp luật.

Mobil: 724 265 555 – chú Lập
Email: adamfan@centrum.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Văn phòng con voi

Công ty chuyên kế toán và tài chính.

Mobil: 775 630 585 – chị Phương,
777 885 658 – chị Nguyệt. Email: office@elephanttax.cz