Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Phong bảo hiểm

Chuyên làm các dịch vụ về xe ô tô, komplet tất cả những gì liên quan đến xe ô tô.

Mobil: 774 437 566 – anh Phong, 777 036 667 – anh Phong
Email: sapa12@seznam.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vifi

Dịch vụ chuyên về tài chính, bảo hiểm và chuyển tiền.

Mobil: 792 526 678 – văn phòng
Email: vifioffice@gmail.com

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Phan Hữu Lập

Chuyên bảo hiểm, tính thuế DPH, dịch thuật, luật sư – pháp luật.

Mobil: 724 265 555 – chú Lập
Email: adamfan@centrum.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vinatel

Dịch vụ chuyên về thuê bao điện thoại.

Mobil: 792399999
Email: info@vinatel.cz