Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vinasoft

Chuyên lắp đặt phần mềm tính tiền kasa EET, alarm và kamera. Lập trình phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

Mobil: 721250835, 608611990
Email: info@vinasoft.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

V-it služby

Chuyên lắp đặt phần mềm máy tính tiền, Lắp mới và bảo dưỡng alarm, kamera. 

Mobil: 720222888 (Hoàng), 722525525 (Tiệp)
Email: info@kythuat.cz