Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Anh Tuấn tủ mát

Chuyên sửa tủ mát, tủ lạnh để đồ như jogurt, bơ sữa, salám, šunka,… cho pot.

Mobil: 792 599 666 – anh Tuấn