1. Bác sĩ khu vực

2. Nha khoa

3. Châm cứu

Thanh Nguyễn – Lương y Bác sĩ

Chuyên cấy chỉ, châm cứu, bấm huyệt phục hồi chức năng.

Mobil: 773 649 073 – chú Thanh