Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Thanh Nguyễn – Lương y Bác sĩ

Chuyên cấy chỉ, châm cứu, bấm huyệt phục hồi chức năng.

Mobil: 773 649 073 – chú Thanh