Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Vũ Hiếu (Hiếu Zô) cắt tóc

Chuyên về tóc nam nữ, săm, phun. Trang điểm dạ hội.

Mobil: 608 730 688 – chị Hiếu

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Kim Dung cắt tóc

Chuyên cắt tóc nam nữ, trang điểm cô dâu, phun xăm thẩm mỹ, làm lỗ tai.

Mobil: 777 990 689 – cô Dung

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Salon thẩm mỹ Y Hiền

Chuyên xăm, phun, thẩm mỹ, cắt tóc.

Mobil: 774 696 888 – chị Hiền
Face: Trang Hiền Sapphire