1. Quảng cáo & In ấn

Tridesign

Chuyên quảng cáo, in ấn, thiết kế logo, thi công quảng cáo.

Mobil: 775 444 789 – Hiếu
Email: tridesigncz@gmail.com

Hữu Tranh quảng cáo

Công ty chuyên thiết kế, thi công quảng cáo, in ấn.

Mobil: 607 808 888
Email: huutranh@seznam.cz

2. Thiết kế logo, thương hiệu

Tridesign

Chuyên quảng cáo, in ấn, thiết kế logo, thi công quảng cáo.

Mobil: 775 444 789 – Hiếu
Email: tridesigncz@gmail.com

Ý tưởng vàng

Công ty chuyên thiết kế, thi công nội thất. Chuyên thiết kế, thi công thương hiệu.

Mobil: 724 459 688 – Anh Vũ
Email: hoaivucz@gmail.com

3. Thiết kế nhà cửa, nội thất

Ý tưởng vàng

Công ty chuyên thiết kế, thi công nội thất. Chuyên thiết kế, thi công thương hiệu.

Mobil: 724 459 688 – Anh Vũ
Email: hoaivucz@gmail.com

VIG nội thất

Chuyên thiết kế, thi công nội thất ngoại thất nhà ở, tiệm nail, quán ăn.

Mobil: 775 444 789 – Hiếu
Email: vig.interior.sro@gmail.com

4. Xây dựng, sửa chữa

VIGROUP

Công ty chuyên thiết kế, thi công công trình.

Mobil: 777 409 899, 774 745 688
Email: info@vigroup.cz

VKL Stav

Công ty chuyên thiết kế, thi công, xin giấy phép kiến trúc xây dựng.

Mobil: 775 568 888 – anh Vĩnh,
776 848 864 – Tấn