Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Pneuservis Sapa

Chuyên thay lốp xe ô tô, sửa chữa xe ô tô.

Mobil: 777652174 – pan Šťastný
Email: info@pneuservissapa.cz

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Garage Crew

Dịch vụ chuyên về sửa chữa xe ô tô và xe máy, Chuyên thay lốp xe, giúp đỡ về việc bảo hiểm liên quan đến xe cộ, STK.

Mobil: 602 249 969 – paní Wangova Lucie
Email: garagecrew3@gmail.com