Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Quán Xinh

Chuyên chè bưởi, chè thập cẩm, bánh rán, bánh bao.

Mobil: 792 583 219 – cô Cúc

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Đông Xuân giải khát

Chuyên bán các loại nước giải khát, café, nước sấu, nước mía, nước cam chanh.

Mobil: 773 258 666,
775 975 928 – chú Đông