1. Đổ hàng pot

Hanh Lam s.r.o.

Tổng kho chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng cho potraviny.

Mobil: 775 033 225 – anh Minh,
778 085 066 – anh Vượng

2. Đổ gạo

hukof-ryze.cz

Đại lý bán buôn bán lẻ gạo hoa nhài Thái Lan và Campuchia.

Mobil: 776 798 270
Email: info@hukof-ryze.cz
Xem thêm thông tin trên trang web.

3. Đồ điện

4. Hàng vặt

5. Hàng vải, giầy dép

Mr. Hagaco

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại com lê (obleky, kabát).

Mobil: 725 637 139 – Bác Tranh, Bác Thu

Email: info@mrhagaco.cz

6. Pha lê, đèn chùm

Pha lê Minh Dung Hải

Chuyên bán buôn bán lẻ pha lê Séc Bohemia Crystal.

Mobil: 608 767 781,
602 291 764 – cô Dung

Pha lê Ánh Sao

Chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng pha lê Séc Bohemia, đèn chùm pha lê.

Mobil: 777 054 506 – Nga,
777 881 310 – Trang