Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Pha lê Minh Dung Hải

Chuyên bán buôn bán lẻ pha lê Séc Bohemia Crystal.

Mobil: 608767781,
602291764 – cô Dung

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Pha lê Ánh Sao

Chuyên bán buôn bán lẻ các mặt hàng pha lê Séc Bohemia, đèn chùm pha lê.

Mobil: 777 054 506 – Nga,
777 881 310 – Trang