Vinatel

Giới thiệu: Dịch vụ chuyên về thuê bao điện thoại. Ngoài ra: Bảo hiểm ČSOB, internet UPC. Khẩu hiệu: Kết nối khoảng cách. Địa chỉ kinh doanh: TTTM Sapa vp SP44 gần quán 999 – dãy văn phòng. Giờ làm việc: Hàng ngày từ 10:00 đến 18:00 Liên hệ: Mobil: 792399999 Email: info@vinatel.cz Web: vinatel.cz […]