Phan Hữu Lập

Giới thiệu: Chuyên bảo hiểm, tính thuế DPH, dịch thuật, luật sư – pháp luật. Địa chỉ kinh doanh: TTTM Sapa tầng 1 nhà 7 tầng Giờ làm việc: Hàng ngày từ 10:00 – 20:00 (thời gian thảo thuận). Liên hệ: Mobil: 724 265 555 – chú Lập Email: adamfan@centrum.cz Bản đồ