Quán Hà Nội

⇑ Ấn vào sao để chấm điểm ⇑ Giới thiệu: Chuyên cơm phở bình dân. Địa chỉ kinh doanh: TTTM Sapa cạnh quán 999 Giờ làm việc: TTTM Sapa quầy số QA12-13-14. Liên hệ: Mobil: 723 683 155, 777 889 686 Bản đồ