Điểm được khách hàng chấm: 1*
[Tổng: 2 Tr.bình: 1*]
Giới thiệu:
  • Chuyên cung cấp thiết bị ngành nails, cosmetic.
Ngoài ra
  • Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị ngành nail.
Địa chỉ kinh doanh:
  • TTTM Sapa đối diện quán Đông Đô.
Giờ làm việc:
  • Hàng ngày từ 9:00 đến 19:00
Liên hệ:
Bản đồ

Facebook Comments