1. Bún

Bún cá Nam Oanh

Quán bún cá nổi tiếng. Chuyên làm bún cá rô.

Mobil: 773 573 688 – chú Nam

Hà Nội Xưa

Chuyên làm những món như Bún ốc, bún thang, mì vằn thắn.

Mobil: 776887838 – Bác Lưu

2. Phở

3. Bình dân

Quán Hà Nội

Chuyên cơm phở bình dân.

Mobil: 723 683 155,
777 889 686

4. Buffet Tầu