Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Bún cá Nam Oanh

Quán bún cá nổi tiếng. Chuyên làm bún cá rô.

Mobil: 773 573 688 – chú Nam

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Hà Nội Xưa

Chuyên làm những món như Bún ốc, bún thang, mì vằn thắn.

Mobil: 776 887 838 – Bác Lưu

Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]

Quán O Lý Huế

Chuyên bún Huế, bún Nam Bộ, bún Ốc, bún Mọc Tôm.

Mobil: 774 361 874 – Bác O Lý