Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]
⇑ Ấn vào sao để chấm điểm ⇑

Giới thiệu:
  • Chuyên cơm phở bình dân.
Địa chỉ kinh doanh:
  • TTTM Sapa cạnh quán 999
Giờ làm việc:
  • TTTM Sapa quầy số QA12-13-14.
Liên hệ:
Bản đồ
Facebook Comments