Điểm được khách hàng chấm: 0*
[Tổng: 0 Tr.bình: 0*]
Giới thiệu:
  • Dịch vụ chuyên về thuê bao điện thoại.
Ngoài ra:
  • Bảo hiểm ČSOB, internet UPC.
Khẩu hiệu:
  • Kết nối khoảng cách.
Địa chỉ kinh doanh:
  • TTTM Sapa vp SP44 gần quán 999 – dãy văn phòng.
Giờ làm việc:
  • Hàng ngày từ 10:00 đến 18:00
Liên hệ:
Bản đồ
Facebook Comments